RIJKSWATERSTAAT

WHATSAPPLIJN HOUDT MEDEWERKERS RIJK BETROKKEN BIJ CAO-OVERLEG

Tekst Ronald de Kreij Beeld Marieke Balk

Binnenkort start het overleg over een nieuwe cao Rijk. Om de mobiele werknemers van “nat en droog” betrokken te houden, heeft de FNV een speciale WhatsApplijn ontwikkeld.

De cao Rijk is bedoeld voor de medewerkers van de rijksoverheid werkzaam op de departementen, bij de uitvoeringsorganisaties en bij de zbo’s. Het is het eerste cao-overleg sinds de normalisering op 1 januari dit jaar, waarmee het burgerlijk recht ook voor de arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren is gaan gelden. Dat maakt dit overleg bijzonder. Ook bijzonder is de ontwikkeling van een WhatsApplijn die medewerkers informeert over de vorderingen. Dit betreft vooral de groep medewerkers die weinig op kantoor achter hun computer zitten en veelal op het water of de weg te vinden zijn.

ROOSTERPROBLEMATIEK

Henk de Jong is weginspecteur bij Rijkswaterstaat in Friesland en kaderlid van FNV Overheid. ‘Van het een kwam het ander’, vertelt hij wanneer hem gevraagd wordt naar de cao-WhatsApplijn. ‘Tijdens het vorige cao-overleg was er gedoe rond de afspraken over de roosters. Na het vorige cao-akkoord is er verder onderhandeld over een roosterstatuut. Uiteindelijk hebben de FNV-leden niet ingestemd met wat er rond dit punt op tafel lag.’

Mocht bij het komend overleg een roosterstatuut weer onderdeel worden van de onderhandelingen, dan raakt dit vooral de medewerkers in de buitendiensten. Dit speelt overigens niet alleen bij medewerkers van Rijkswaterstaat, maar onder meer ook bij het gevangenispersoneel of inspecteurs bij een inspectiedienst. Om deze medewerkers betrokken te houden is er nu de WhatsApplijn die ze regelmatig, desgewenst dagelijks, informeert over de ontwikkelingen.

Deze aanpak voldoet volledig aan de nieuwe manier van communiceren’

KORT MAAR KRACHTIG

Het idee voor de WhatsApplijn is ontstaan in een ontspannen tweegesprek tussen De Jong en zijn FNV Overheid-bestuurder Mick Bleijerveld. ‘Ik ben als kaderlid nogal betrokken, en Mick vroeg zich af hoe we ook de andere leden betrokken konden houden. Zeker bij een onderdeel als Rijkswaterstaat waar de medewerkers steeds mobieler worden en de communicatie meer en meer via tablets en mobiele telefoons verloopt. Wanneer ik bijvoorbeeld een collega snel wil bereiken, dan doe ik dat via WhatsApp.’

Zoals gezegd: van het een kwam het ander en de WhatsApplijn was geboren. ‘Hij is niet bedoeld voor ellenlange stukken of volledige nieuwsbrieven’ legt De Jong uit, ‘maar voor korte berichten die snel geconsumeerd kunnen worden. Volgens ons voldoet deze aanpak volledig aan de nieuwe manier van communiceren: kort maar krachtig. Hoewel we ook de mogelijkheid openhouden om er soms een filmpje mee te verspreiden, wanneer dat nodig mocht blijken.’

Meedoen?

Alle leden krijgen een e-mail of hebben die al ontvangen met instructies waarin staat hoe ze zich moeten aanmelden voor deze speciale WhatsApplijn. Meer weten? Stuur dan een bericht aan sabina.koenen@fnv.nl.

Deel deze pagina