PARTICIPATIEBANEN

‘PARTICIPATIEWET-CAO MOET ER NU ÉCHT KOMEN’

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV

De VNG heeft de resolutie die de komst van een Participatiewet-cao in de weg stond van tafel gehaald. Eindelijk kan er overlegd worden. ‘We hadden inmiddels op zijn minst een formele uitnodiging verwacht.’

Het heeft even geduurd, maar na een allerlaatste waarschuwing van de bond (“Anders dreigen er écht acties”) heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 29 november jongstleden uiteindelijk tóch haar resolutie ‘een vitale lokale samenleving’ uit 2013 aangepast. Daarmee komt de weg vrij voor een cao voor de meest kwetsbare werknemers in Nederland, namelijk zij die onder de Participatiewet vallen. De resolutie was een blokkade voor het maken van landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid voor deze grote groep mensen.

NOG NIETS VERANDERD

‘Goed nieuws’, vindt FNV Overheid-bestuurder Marco Schipper, ‘maar ondertussen is er nog steeds niets veranderd. We zitten nog altijd te wachten op een formele uitnodiging. Terwijl de druk vanuit de markt ontzettend hoog is en de directeuren van de WSW-bedrijven moord en brand schreeuwen dat die cao er snel moet komen. Begin dit jaar is namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans, WAB, ingevoerd. Die schrijft voor dat gedetacheerden, zoals Participatiewetters, het salaris moeten verdienen dat bij de inlener gebruikelijk is.’

Maar waarom afwachten als de nood daadwerkelijk zo hoog is? ‘Zover zijn wij inmiddels ook’, zegt Schipper. ‘Desnoods sturen wij dan maar een formele uitnodiging naar VNG. Feit is dat er nog altijd niets geregeld is. Omdat de gemeenten zeggen geen geld te hebben. Maar als een cao daadwerkelijk duurder is dan wat er aan geld voorhanden is, dan moeten we samen naar de staatssecretaris om meer te vragen. En willen de gemeenten écht niets regelen, dan vallen we gewoon terug op de WAB.’

‘Desnoods sturen wíj dan maar een uitnodiging naar VNG’

WRANG

Het gaat FNV Overheid er om dat mensen die onder Participatiewet vallen, een gewoon goed loon verdienen en een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen. De bond heeft dit al heel lang als speerpunt.

Schipper: ‘Het is wrang dat er wel een cao is voor SW-werknemers, en niet voor de werknemers die gezien hun arbeidsbeperking vóór 2015 eveneens onder de Wet Sociale Werkvoorziening zouden vallen maar het nu moeten doen met de Participatiewet. Daardoor missen deze werkenden met een arbeidsbeperking afspraken over reiskosten, verlof, ontwikkeling en pensioen. Dat kan echt niet meer! Terwijl het om steeds meer mensen gaat. Tijdens de start van de Participatiewet telde ons land iets minder dan 100.000 SW’ers, en op dat moment nul Participatiewetters. Inmiddels hebben we nog zo’n 80.000 SW’ers over en telt het land al duizenden Participatiewet-werknemers. En dat worden er elke dag meer.’

AL JAREN

FNV Overheid maakt zich al jaren hard voor een cao voor deze groep mensen. Zo voerde de bond samen met leden en kaderleden die onder de Participatiewet vallen diverse malen actie tijdens verschillende VNG-congressen. De meest opvallende was een ludieke 'naaktactie' waarbij de betogers zich hulden in “naaktpakken”. Ze verbeeldden hoe ze zich voelen: uitgekleed en in de kou gezet. Dat leek indruk te maken. Na afloop zegde het VNG-bestuur toe met de bonden om tafel te gaan zitten voor overleg over zo’n cao.

Inmiddels zijn we echter alweer twee jaar en enkele vakbondsacties verder. En nu pas lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Hoewel Schipper nog steeds een voorzichtige slag om de arm wil houden. ‘Eerst zien, dan geloven. Maar tot de cao er daadwerkelijk is, zullen de gemeenten zich aan de WAB moet houden.’