VOORWOORD

VEILIG EN ZEKER

Wat een prachtig succes, die 230 flexkrachten bij de gemeente Rotterdam die dankzij inspanningen van FNV Overheid nu eindelijk een vast contract krijgen. Sommigen van hen werkten zelfs al meer dan vier jaar voor de gemeente. Nota bene op de afdeling Werk en Inkomen waar ze Rotterdamse bijstandsgerechtigden naar een vaste baan moesten begeleiden… Je leest er meer over verderop in dit blad.

De FNV gaat voor echte banen, een fatsoenlijk loon en een degelijk pensioen. Anders gezegd: de bond gaat voor zekerheid voor werknemers. Een ander vakbondsstreven is veiligheid: werknemers moeten zich veilig kunnen voelen in hun baan. Dit laatste is helaas lang niet overal het geval. De situatie lijkt eerder juist steeds erger te worden. Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bijvoorbeeld. Twee jaar geleden constateerde de bond al dat de werkdruk te hoog was. En nu blijkt de werkdruk zelfs verder te zijn toegenomen! Dit ondanks maatregelen die Justitie op aandringen van FNV Overheid de afgelopen jaren doorgevoerd. Tijd dus voor een nieuw appèl aan het adres van de werkgever. In de rapportage “CODE-ROOD, werkdruk bij DJI”, die is overhandigd aan minister Dekker, eist de bond diverse concrete aanvullende maatregelen. Ook hierover lees je meer verderop in dit blad.

Laten we de lijn doortrekken: wat willen we nog meer? Nou, de komst van sociale ontwikkelbedrijven bijvoorbeeld, waar iedereen met een beperking die nu nog aan de kant staat straks écht de kans krijgt op veilig en zeker werk. Gezien de succesvolle start van de FNV-campagne hieromtrent moét deze wens volgens mij wel in vervulling gaan (zie alweer verderop in dit blad).

En dan nog zoiets: na een lange strijd zijn we er als FNV in geslaagd de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar blokkade tegen de komst van een cao voor mensen die werken in een Participatiebaan in te laten slikken. En nu doorpakken met die cao! De VNG lijkt nog wat terughoudend, maar onze bestuurders van FNV Overheid zijn scherp. Dit laten we niet liggen, want de aanhouder wint. Wat dat betreft zie ik de toekomst verwachtingsvol, maar vooral ook positief tegemoet.

Harry van de Veerdonk,

sectorhoofd FNV Overheid