FNV OVERHEID

ETIENNE HANEVELD NIEUWE BESTUURDER

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV

FNV-BESTUURDER ETIENNE HANEVELD: ‘TAKEN EN TIJD DYNAMISCH INZETTEN’

FNV Overheid is sinds begin dit jaar organisatorisch in meerdere opzichten in omvang gegroeid. Met de komst van Etienne Haneveld is niet alleen het team bestuurders uitgebreid. Hij brengt namelijk ook een nieuw pakket met zich mee: UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de arbodiensten.

Haneveld is nieuw bij FNV Overheid – meer concreet bij het Team Rijk – maar niet nieuw bij de vakbond. Hij begon in 1998 als kwestiebehandelaar bij de Horecabond FNV. ‘Daarvoor had ik kennisgemaakt met de bond toen ik in de horeca werkte op de Pier van Scheveningen en een ondernemingsraad had opgericht. Dat werd me door mijn toenmalige werkgever niet in dank afgenomen. De vakbond heeft me toen goed geholpen. Vandaar mijn overstap de vakbond. Een tijdje later ben in overgestapt naar de toenmalige AbvaKabo FNV.’

Haneveld ontwikkelde zich verder. Hij werd regiobestuurder voor de geprivatiseerde overheidsbedrijven KPN en PTT/TPG Post (nu PostNL). Hij werd landelijke bestuurder en kreeg UWV in zijn pakket. En hij groeide mee in de nieuwe organisatiestructuur van de FNV die na de fusie in 2015 werd doorgevoerd en waarbij AbvaKabo FNV verdween in deels FNV Overheid en deels FNV Publiek Belang. ‘Ik heb sindsdien zo’n beetje heel Publiek Belang doorlopen’, blikt hij terug.

VOLSTREKT LOGISCH

Tot nu dan. Want de ontwikkelingen gaan door - ook binnen de FNV - en nu staat de integratie van de sectoren echt voor de deur. Met als gevolg dat Haneveld nu met zijn pakket UWV, SVB en arbodiensten is overgekomen naar FNV Overheid.

‘Volstrekt logisch’, verklaart hij deze doorontwikkeling. ‘Ook de overheid is de afgelopen jaren veranderd. Denk onder meer aan de normalisering van de ambtenarenstatus. Binnen deze “overheid nieuwe stijl” zijn voormalige uitvoeringsorganisaties zoals GAK, USZO en Arbeidsvoorziening omgezet naar zelfstandige bestuursorganen. Er was altijd al een grote overlap. Het was dan ook niet meer dan normaal dat wij als bond onze belangenbehartiging voor deze overheidsorganisaties en -branches binnen één sector zouden bundelen.’

‘NIET MEER DAN NORMAAL OM BELANGENBEHARTIGING BINNEN ÉÉN SECTOR TE BUNDELEN’

KADERSTRUCTUUR

Haneveld ziet het aanhalen van de banden met zijn kaderleden als voorlopig belangrijkste opdracht. ‘Er ligt wel al een kaderstructuur, maar die willen we verder uitbouwen. Zeker bij de SVB en UWV. Net als bijvoorbeeld een tennisclub waar de netten moeten worden opgehangen en de banen aangeharkt, is ook de FNV een vereniging. En net als die tennisclub zoeken ook wij vrijwilligers. Om in te zetten bij vakbondswerkzaamheden, zoals bedrijfscontactpersoon zijn, collega FNV-leden ondersteunen, deelnemen aan de medezeggenschap en meer van dit soort dingen. De werving van deze leden gaan we op de vertrouwde vakbondsmanier doen. Maar wel met één verschil. We zitten nog middenin coronatijd. Dus met koffie, koeken en flyers voor de gebouwen posten heeft nu niet veel zin. Daarom ben ik nu aan het onderzoeken hoe we dit voorlopig ook digitaal vorm kunnen geven.’

MEER OP DE AGENDA

Ondertussen heeft Haneveld meer actuele onderwerpen op zijn agenda staan. ‘Het overleg over de nieuwe cao bij UWV loopt momenteel, maar we vinden het loonbod nog te laag. De cao bij de SVB staat voor het einde van dit jaar op de rol, maar ondertussen zitten we in een geschil over de thuiswerkregeling. De SVB heeft die eenzijdig vastgesteld op rond de 25 euro per maand, terwijl wij vinden dat dit zeker 40 euro moet zijn en dat zo’n regeling met ons moet worden afgesproken. Het gaat immers om arbeidsvoorwaardenvorming en dat is een onderwerp dat bij de bonden hoort. Tot slot is het ook nog druk bij de arbodiensten, want die hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. Hun preventietak is ingestort en de omzetten zijn behoorlijk gedaald. Anders dan je zou denken in deze tijd. Arbodiensten hebben zelfs de NOW-regeling aangevraagd voor ondersteuning wegens de gedaalde inkomsten. Dus daar hebben we ook nog wel wat te doen.’

Kortom: Haneveld krijgt het druk. Temeer omdat hij ook nog eens lid is van de ondernemingsraad van de FNV zelf en hij vanuit zijn 'postverleden' namens de bond nog altijd een positie bekleedt in het pensioenfonds van TNT. ‘Maar voor mijn leden en kaderleden ben ik wel gewoon bereikbaar, hoor’, benadrukt hij. ‘Het is voor mij vooral een kwestie van taken en tijd dynamisch inzetten.’

Deel deze pagina