OVERHEID

CAO-OVERLEGGEN RIJK EN GEMEENTEN OPGESCHORT

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV

‘WAARDERING VOOR DE AMBTENAAR MAG NIET IN WOORDEN BLIJVEN STEKEN’

De overleggen over nieuwe cao’s voor de ambtenaren bij het Rijk en de gemeenten zijn opgeschort. De bonden vonden het loonbod van respectievelijk 1 en 0,5 procent ver onder de maat en eisen meer waardering voor de ambtenaren.

‘De Rijksoverheid is een vitale sector’, vindt bestuurder Marco Ouwehand van FNV Overheid. ‘Er wordt belangrijk werk verricht waarmee de publieke zaak wordt gediend. Dat verdient meer waardering dan waar de werkgever nu mee komt. Namelijk een loonbod dat zelfs ruim onder de inflatie ligt.’

‘We hebben uitgebreid gesproken over onze wens om uitvoering te geven aan het pensioenakkoord’, vertelt Ouwehand. ‘Ook hebben we onder andere onze punten naar voren gebracht over een hoger minimumloon, de positie van de schoonmakers bij het Rijk, de contracten die nieuwe medewerkers krijgen aangeboden en ga zo maar door. Bij al die thema’s is de reactie van de werkgever tot nu toe erg terughoudend.’

GEMEENTEN

Ouwehands collega Marieke Manschot, die het cao-overleg met de gemeenten voert, gebruikt vergelijkbare woorden. ‘De gemeenteambtenaren krijgen niet de waardering die zij verdienen’, zegt ze. ‘De VNG biedt slechts een loonsverhoging van 0,5 procent per april 2021 en een eenmalige uitkering van 300 euro bruto voor alle gemeenteambtenaren. Als voorwaarde wordt de sociale zekerheid zwaar versoberd door het per direct afschaffen van de doorbetaling tijdens het derde ziektejaar bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Ook stellen de werkgevers een studie voor naar het afschaffen van de na-wettelijke werkeloosheidsuitkering.’

De bonden hadden eerder een wens neergelegd waarvan zij vinden dat die waardering uitstraalt, maar tegelijkertijd ook rekening houdt met de financiële situatie van de gemeenten. Ze zijn met hun looneisen gezakt van 3,5 naar 2,75 procent en een eenmalige uitkering van 200 euro netto voor de medewerkers die in fysiek contact met burgers komen. De afspraken over de sociale zekerheid blijven wat de bonden betreft ongewijzigd.

RIJK

‘Waardering voor de medewerkers mag niet in woorden blijven steken’, zegt Ouwehand. ‘Wij willen ook daden zien. Wat nu wordt geboden is echt te weinig. Samen met de collega-vakbonden hebben we geconstateerd dat verder onderhandelen op dit moment zinloos is. Tegen de werkgever hebben we gezegd: we gaan pas weer door als je met een beter verhaal bij ons terugkomt.’

Zowel Ouwehand als Manschot zijn met zowel hun leden als niet-leden in gesprek gegaan over de ontstane situatie.

PROVINCIES EN WATERSCHAPPEN

Ook bij de provincies en waterschappen wordt momenteel overlegd over een nieuwe cao. Deze gesprekken waren op het moment van dit schrijven nog steeds gaande, ook al liggen de partijen ook hier ver uiteen wat betreft het loon.

MARCO OUWEHAND: ‘DE WERKGEVER IS TOT NU TOE ERG TERUGHOUDEND’

Deel deze pagina