PARTICIPATIEBANEN

EINDELIJK CAO VOOR MENSEN MET ARBEIDSHANDICAP

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, FNV

FNV-BESTUURDER MARCO SCHIPPER: ‘EEN HISTORISCHE CAO’

Er ligt eindelijk een cao voor de duizenden mensen met een arbeidshandicap. De FNV heeft na jarenlang trekken en sleuren en aansluitend maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven.

‘Man, wat ben ik trots dat we dit voor elkaar gekregen hebben’, reageert voorzitter Jan Braem van het branchebestuur WSW op de nieuwe cao. ‘Vooral ook dat er nu een goed vangnet is afgesproken voor mensen die het niet redden in een reguliere baan. Als je doorstroomt vanuit een sociaal werkbedrijf naar regulier werk heb je een terugkeergarantie van twee jaar. Lukt het even niet in je baan, dan hoef je geen uitkering aan te vragen en kom je meteen weer in dienst van de gemeente of het sociaal werkbedrijf. Dat geeft heel veel mensen een stukje zekerheid en rust.’

FNV-kaderlid Christina Foederer is blij met andere onderdelen van de cao. ‘Dat ik nu ook pensioen ga opbouwen en een reiskostenvergoeding krijg’, zegt ze.

AAN DE SLAG

Foederer werkt via sociaal werkbedrijf De Binnenbaan bij een fietsenmaker in Leiden. Ze heeft een arbeidshandicap en is niet volledig inzetbaar. Daarom vult de overheid haar salaris aan tot het minimumloon. Meer dan dat en andere aanvullende arbeidsvoorwaarden zaten er jarenlang niet in. De gemeenten hielden deze boot jaren af, ondanks sterk aandringen door de FNV.

Maar nu is het dan toch zover. De cao Aan de slag, zoals hij heet, loopt 2,5 jaar en gaat in op 1 juli. Hij geldt straks voor mensen met een beperking die werken in het zogeheten nieuwe beschutte werk of gedetacheerd zijn in een garantiebaan bij een gewone werkgever. Hij komt in de plaats van de huidige lappendeken van verschillende lokale regelingen. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de sociale werkvoorziening stopgezet. De nieuwe cao is er daarom voor de mensen die sindsdien zijn gaan werken voor onder andere sociale werkbedrijven.

GELIJK PENSIOEN OPBOUWEN

Marco Schipper, onderhandelaar namens de FNV: ‘Dit is een historische cao. Voor het eerst is er voor deze mensen een pakket met landelijke afspraken over hun loon, pensioen, hoe lang ze moeten werken, verlof en opleidingen.’

Zo heeft de FNV in de cao afgesproken dat de mensen die er onder vallen gelijk pensioen gaan opbouwen bij PWRI, het pensioenfonds voor de sociale werkvoorziening. Voor velen van hen betekent dit dat ze hier met terugwerkende kracht al vanaf 1 januari 2021 mee beginnen. Dit is namelijk dezelfde regeling die ook geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening.

Er komt één loongebouw met drie functieniveaus. Dit begint bij het minimumloon en eindigt in de hoogste schaal op 118 procent van het minimum. Verder krijgen de werknemers 37 uur extra vakantieverlof, bovenop hun wettelijke verlof. Hun werkweken zullen 37 uur zijn. Ook zijn er afspraken gemaakt over vakbondsverlof, scholing en ontwikkeling, reiskosten en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

ZEVEN MAGERE JAREN

De cao is de uitkomst van jarenlang lobbyen, druk uitoefenen en actievoeren door de FNV. De gemeenten wilden zo’n cao eerst helemaal niet sluiten, maar gingen ruim een halfjaar geleden alsnog met de vakbond om tafel. Schipper: ‘Wat best bijzonder is: zeven jaar geleden stonden wij met 6.000 mensen in Den Haag en hielden een manifestatie tegen invoering van de Participatiewet. Je kunt wel zeggen dat we door die wet bijna zeven magere jaren achter de rug hebben. Ik hoop dat we met deze cao nu de zeven vette jaren krijgen. En hopelijk nog veel langer natuurlijk.’

FNV-KADERLID CHRISTINA FOEDERER: ‘EINDELIJK PENSIOENOPBOUW EN REISKOSTENVERGOEDING’

Deel deze pagina