CAO

AUTOMATISCHE PRIJSCOMPENSTATIE IN CAO VERMO

Tekst Ronald de Kreij Beeld Liesbeth Dinnissen, SRO

‘ALS HET JULLIE NIET TE DOEN IS OM OP DE LONEN TE BESPAREN, DAN MOET JE WEL EEN BLIJK VAN GOEDE WIL TONEN’

Een grote meerderheid van de FNV-leden die werken in de sport- en natuursector heeft ingestemd met de nieuwe cao Vermo (Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties). Dit is een van de eerste cao’s in Nederland waarin (opnieuw sinds tijden) automatische prijscompensatie is afgesproken.

Maar liefst 96 procent van de FNV-leden ging akkoord met het onderhandelingsresultaat. ‘Dat maakt duidelijk dat we volgens hen mooie afspraken hebben gemaakt’, concludeert FNV-onderhandelaar Ingrid Koppelman. ‘Dat vind ik zelf trouwens ook. In deze cao zitten flink wat verbeteringen voor de bijna 2.000 werknemers in de sector. Een automatische prijscompensatie voor minimaal drie jaar en in totaal ruim 4,5 procent loonsverhoging per 1 januari 2022, waaronder een verhoging van de eindejaarsuitkering. Automatische prijscompensatie is een speerpunt in het nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV. Ik ben blij dat wij, werkgevers en werknemers in de Vermo, dit als een van de eerste partijen in onze cao hebben kunnen afspreken.’

BLIJK VAN GOED EWIL

De cao Vermo is overigens een relatief nieuwe cao. De verzelfstandigde organisaties die er onder vallen (sporthallen, zwembaden, kinderboerderijen, natuurorganisaties) volgden tot voor kort het loongebouw van de cao Gemeenten. ‘Maar dat leidde tot verwarrende situaties’, aldus Koppelman. ‘Als er bij de gemeenten bijvoorbeeld een eenmalige uitkering werd uitonderhandeld, dan voelden de Vermo-werkgevers zich daar niet aan gebonden. Deze is immers niet terug te vinden in het loongebouw. Terwijl wij dat natuurlijk wel zagen als een primaire arbeidsvoorwaarde. Uiteindelijk wilden de werkgevers helemaal los van de cao Gemeenten, om een eigen koers te kunnen varen. Jarenlang waren de vakbondsleden en de OR-en tegen deze zogeheten loskoppeling. De angst was dat dit zou leiden tot verslechteringen. Toen heb ik tegen de werkgevers gezegd: “Oké, maar als het jullie zoals jullie zeggen niet te doen is om op de lonen te besparen, dan moet je wel een blijk van goede wil tonen”. Dat hebben ze gedaan. Zij kwamen zelf met het voorstel voor de inflatiecorrectie. Het gaf hen rust om halverwege het jaar te weten met hoeveel de lonen het jaar erop gaan stijgen.’

Dit laatste werd gewaardeerd, ook door de niet-leden van de FNV. Koppelman: ‘Omdat deze onderhandeling dus vooral ging om het loskoppelen van de loonontwikkeling van de cao Gemeenten, hebben we ook niet-leden gevraagd om een adviesstem uit te brengen. De uitkomst was precies hetzelfde: ook hier stemde 96 procent voor dit akkoord. Dat betekent dat de nieuwe cao Vermo kan rekenen op een breed draagvlak.’

VERTROUWEN HERSTELLEN

Overigens vallen niet alle verzelfstandigde gemeentelijke maatschappelijke organisaties onder de cao Vermo. ‘Er is een beetje een lappendeken aan arbeidsvoorwaarden’, vindt de FNV-bestuurder. ‘Ik meen dat alleen al voor de sportbedrijven drie of vier cao’s kunnen gelden. Mijn missie is om in de sport te gaan zorgen voor meer eenheid in arbeidsvoorwaarden. Er is al veel draagvlak om te komen tot één goede cao in de gehele sport. Dat biedt de medewerkers perspectief op meer uren en meer salaris. En op minder sprokkelbanen en dus meer perspectief op doorgroei in het vak.’

Koppelman ziet het behaalde resultaat in de cao Vermo als bemoediging voor toekomstige onderhandelingen. ‘De Vermo is een voorbeeld-cao geworden met mooie afspraken. En ook een voorbeeld dat goed vakbondswerk mooie resultaten oplevert. Wij halen de input op bij de leden, en dus is dit hun verdienste. Vergeet niet dat we ruim drie jaar onderhandeld hebben en dat de voorstellen van de werkgevers zeker in het begin niet bepaald goed waren. Dat we uiteindelijk deze uitkomst hebben weten te bereiken, zien de leden terecht als een overwinning. Dat is het overigens ook voor de werkgevers, vind ik, zij hebben lef en durf getoond. Maar hiermee is de kous niet af. We gaan nu verder werken aan het wederzijdse vertrouwen.’

MAAK JE COLLEGA LID

Koppelman nodigt haar leden uit om het goede cao-resultaat te delen met hun collega’s. ‘Een goede cao komt er niet vanzelf. Dat moet je samen doen. Ook de komende rondes is er nog genoeg aan wensen over om aan te werken. Duurzame inzetbaarheid en een carrière mét perspectief zijn speerpunten voor de komende jaren. Zo ook het versterken van de FNV op de werkvloer. Heb je daarbij ondersteuning nodig, laat het mij dan weten via sportenbewegen@fnv.nl. Het bedrijf dat de meeste nieuwe leden Sport & Bewegen heeft aangebracht krijgt een workshop van ons cadeau, gericht op teamwork. Samen zorgen voor collectieve kracht op de werkvloer, daar staan we voor.’

INGRID KOPPELMAN: ‘WE GAAN NU VERDER WERKEN AAN HET WEDERZIJDSE VERTROUWEN’

Deel deze pagina