DECENTRALE OVERHEDEN

ONTMOET HIER JOUW CAO-ONDERHANDELAAR (1)

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV

‘NORMALISERING VAN DE RECHTSPOSITIE HOEFT VOOR ONS NIET, OMDAT HET GEEN ENKEL PROBLEEM OPLOST’

Frans Carbo: ‘Er speelt op dit moment een hoop tegelijk.’

Veel mensen beginnen een nieuw jaar met goede voornemens. Wat zijn de voornemens van de eerste onderhandelaars van FNV Overheid bij de decentrale overheden? En vooral – gelet op de zware cao-onderhandelingen van het afgelopen jaar – wat zijn hun cao-plannen? Ontmoet hier joúw cao-onderhandelaars en hun voornemens voor de cao’s Gemeenten en Veiligheidsregio’s.

MARIEKE MANSCHOT, EERSTE ONDERHANDELAAR GEMEENTEN

‘We willen dit jaar zo vroeg mogelijk beginnen met het cao-overleg. Liefst in juni al, hoewel de huidige cao nog tot het einde van het jaar loopt. Dat geeft ons tijd. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, zal hier waarschijnlijk niet in mee willen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Dan is er tot juni nog voldoende tijd, zou je zeggen, maar de VNG zal aangeven dat de colleges nog gevormd moeten worden. En pas weer daarna volgt de samenstelling van de onderhandelingsdelegatie van de VNG, die bestaat uit wethouders, één burgemeester en één gemeentesecretaris. Ik kan hierover verder alleen maar zeggen dat ik hoop dat de VNG de gemeenteraadsverkiezingen niet gebruikt om de boel te vertragen. Want gezien het traject dat we achter ons hebben, waarbij wij zelfs actie hebben moeten voeren, hebben we die tijd wel nodig.

‘Ik weet nog niet wat onze inzet zal zijn voor de nieuwe cao. Vanaf maart gaan we de wensen van de leden en ook de niet-leden ophalen. Dat doen we digitaal, maar als de situatie het toelaat gaan we ook de werkvloer op. Uiteraard zullen we met onze wensen aansluiten bij de landelijke looneis van de FNV.

‘Misschien nog leuk om te weten voor wie er in geïnteresseerd is: per 1 april word ik naast de landelijke cao ook de verantwoordelijke vakbondsbestuurder voor de gemeente Rotterdam. Daar heb ik erg veel zin in, omdat Rotterdam mijn geboortestad is. Het is bij de FNV gebruikelijk dat de eerste onderhandelaar tevens verantwoordelijk is voor één van de G4-steden. Je moet ook weten wat er speelt aan de lokale tafels.’

FRANS CARBO, EERSTE ONDERHANDELAAR VEILIGHEIDSREGIO’S

‘De mensen die werken bij de 25 veiligheidsregio’s hebben nog steeds hun ambtelijke rechtspositie. Voorheen hadden ze de zelfde cao als de gemeenteambtenaren, te weten de CAR-UWO, wat staat voor Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst. Sinds de normalisering van de ambtelijke rechtspositie hebben de gemeenteambtenaren echter een eigen cao. De rechtspositie van de medewerkers bij de veiligheidsregio’s is nog niet genormaliseerd, en zij vallen daardoor nog altijd onder de CAR-UWO.

‘Er speelt op dit moment een hoop tegelijk. Er is dit jaar wat rust gekomen doordat de jongste afspraken in de cao Gemeenten 2021-2022, met een paar wijzigingen, over zijn genomen in de CAR-UWO. De arbeidsvoorwaardelijke zaken waarover we landelijk gaan overleggen gelden daarom vanaf 2023. Daar willen wij ook al het personeel, naast de brandweer, van de verschillende onderdelen van de Veiligheidsregio’s bij gaan betrekken. Vervolgens willen we duidelijkheid krijgen of de normalisering alsnog ook voor de veiligheidsregio’s gaat gelden. Voor ons hoeft dat overigens niet, omdat het geen enkel probleem oplost en alleen maar onzekerheid met zich meebrengt.

‘We onderhandelen trouwens met een nieuwe partij, omdat de veiligheidsregio’s sinds kort een eigen werkgeversvereniging hebben. Dat moest omdat ze zoals gezegd niet meer konden meeliften met de gemeenten. Een belangrijk gespreksonderwerp zal duurzame inzetbaarheid zijn en het vormgeven van een fatsoenlijke ouderenregeling, óók voor de medewerkers in andere onderdelen dan de brandweer, zoals bij de meldkamers en enkele GGD’s die onder de veiligheidsregio’s vallen.

‘Tevens willen we de huidige afspraken over het tweede-loopbaanbeleid van de brandweer aanpassen. De afspraken hierover zijn gemaakt na het wegvallen van het functioneel leeftijdsontslag en moeten brandweerlieden perspectief bieden op een fysiek en mentaal minder zware tweede carrière. Maar dit loopt totaal niet. Dus we moeten óf zorgen dat het wel gaat lopen, óf een regeling afspreken die mensen wél perspectief biedt. Daarnaast willen we aandacht voor de veiligheid van de mensen in het werk. Er is de afgelopen jaren bezuinigd op het materieel, waardoor de veiligheid in het geding kan komen. Het laatste thema is gelijk werk, gelijk loon. Dat moet voor iedereen gelden, dus ook de brandweervrijwilligers.’

‘JE MOET OOK WETEN WAT ER SPEELT AAN DE LOKALE TAFELS’

Marieke Manschot: ‘Snel weer beginnen met cao-overleg.’

Deel deze pagina