FOTOREPORTAGE

EN WEER GAAT DE KORTE TERMIJN VOOR

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Bas van Weegberg, lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV, bracht onlangs een werkbezoek aan de Rotterdamse stadsvervoerder RET. De organisatie waarover de bond een week eerder een persbericht verspreidde omdat er 49 mensen worden ontslagen als gevolg van de coronacrisis. ‘Er is behoefte aan visie’, vindt hij.

Bas van Weegberg wil graag weten wat er leeft onder de leden van 'zijn' vakbond. In zijn portefeuille als bestuurslid heeft hij onder meer de onderwerpen marktwerking en aanbestedingen. ‘Ik wil graag weten of er betere alternatieven zijn’, zegt hij, ‘en zo ja, wat die dan zijn. Voor antwoorden op dit soort vragen moet je in de praktijk zijn. Daar worden de nadelen direct aan den lijve ervaren, en daar worden vaak dan ook de beste oplossingen bedacht.’

Staat marktwerking nu ook te wachten voor stadsvervoerder RET? ‘Nee’, zegt hij, ‘het is nog steeds een gemeentelijk bedrijf, maar ik wil wel graag weten wat ook daar speelt. Zeker nu de RET net als alle andere personenvervoerders in verband met corona wel 100 procent moet rijden, maar slechts 93 procent van de kosten vergoed krijgt. Met als gevolg dat daar nu 49 medewerkers worden ontslagen, vooral servicemedewerkers en metrobeheerders. Zo zie je dat bij de overheid en werkgevers wéér de korte termijn voor gaat. In plaats van vooruit te kijken en te investeren voor de lange termijn, wordt er nú bezuinigd en hebben wij stráks een probleem. Dit moet echt veranderen en daar gaan wij ons als FNV nu nóg harder voor inzetten.’

Tekst gaat verder onder de foto

FNV-kaderleden ontvangen Bas (links) op het RET-hoofdkantoor.

Bas luistert naar hun verhalen …

… en maakt de nodige aantekeningen.

Andere kaderleden wonen de bijeenkomst digitaal bij.

GEVOLGEN AFGEWENTELD OP PERSONEEL

Op zijn werkbezoek aan de RET sprak Bas eerst met een groep kaderleden op het hoofdkantoor in Rotterdam. Aansluitend bezocht hij de tramremise Beverwaard. Op deze laatste locatie viel vooral de onderbezetting hem op, eveneens als gevolg van corona. Velen zitten thuis in quarantaine. ‘Dat maakt het werk er ook al niet gemakkelijker op’, vindt hij.

Zijn eindconclusie: ‘Of het nou marktwerking is of corona, de gevolgen worden afgewenteld op het personeel. Maar er is ook een maatschappelijk effect. De sociale veiligheid in het openbaar vervoer komt onder druk te staan en in een poging om geld te besparen worden rustige en minder rendabele lijnen geschrapt. Dit laatste verschraalt het aanbod. Als we niet uitkijken worden uiteindelijk zo’n beetje alle Nederlanders geraakt. Om deze problemen het hoofd te bieden is er behoefte aan een duidelijke visie voor de lange termijn.’

Overigens heeft hij zijn werkbezoek verder vooral als ‘heel leuk’ ervaren. ‘Vroeger kwam ik met mijn vader – hij is buschauffeur – al in busremises. Dat vond ik mooi om te zien. Nu vond ik het prettig om te luisteren naar mensen die met passie over hun werk spreken. Niet alles is gelukkig kommer en kwel.’

Aansluitend bezoekt Bas de RET-remise Beverwaard.

Waar hij overlegt met het personeel ...

Een kijkje bij het tramonderhoud.

... inclusief de nodige tekst en uitleg.

Een mooie afsluitende foto …

Bedank voor de fijne ontvangst!

Deel deze pagina