CAO P-WET

‘GEMEENTEN EN SW-BEDRIJVEN LAPPEN WET AAN HUN LAARS’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Harold J. Wilke

'HET GAAT ONS ER OM DAT DE MENSEN DIE ONDER DE PARTICIPATIEWET VALLEN EEN GEWOON GOED LOON VERDIENEN EN EEN FATSOENLIJK PENSIOEN KUNNEN OPBOUWEN'

Arbeidskrachten die onder de Participatiewet vallen, krijgen nog altijd niet het loon dat zij verdienen. Veel gemeenten en SW-bedrijven waar zij een garantiebaan hebben, ontduiken volgens FNV Overheid de wet die voorschrijft dat uitgeleend personeel betaald moeten worden conform de cao van de inlener. ‘Dit kan écht niet langer.’

FNV-bestuurder Peter Wiechmann heeft ‘ronduit slecht nieuws’ …

We schreven er in dit magazine al vaker over: FNV Overheid trekt nu al jaren aan de komst van een Participatiewet-cao, maar bereikte pas eind vorig jaar – na de nodige dreigementen – dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eindelijk haar resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’ uit 2013 van tafel haalde. Daarin stond expliciet dat de VNG nooit zou meewerken aan 'een cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt'. ‘Wij noemen dat de Participatiewet-cao’, vertelt FNV-bestuurder Peter Wiechmann, ‘maar de VNG blijft ook nu nog spreken over 'een cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt'. Maar vooruit, nu de resolutie van tafel is heeft de VNG de gemeenten voorgesteld om tot een cao te komen voor deze werknemers.’

SLECHT NIEUWS

Tot zover het goede nieuws. ‘Ronduit slecht nieuws’, noemt Wiechmann de huidige praktijk en wat die betekent voor werknemers met een arbeidsbeperking. ‘De gemeentelijke stichtingen en bv’s van SW-bedrijven blijven hun P-wetters met garantiebanen verlonen tegen belabberde arbeidsvoorwaarden. Dat mag helemaal niet! Begin dit jaar is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden, waarin staat dat mensen die in een payroll-situatie worden uitgeleend, betaald moeten worden conform de arbeidsvoorwaarden die gelden bij de inlener. Dus is een P-wetter in dienst van een bv van een SW-bedrijf en wordt hij te werk gesteld bij de bakker om de hoek, dan moet hij het hele arbeidsvoorwaardenpakket krijgen dat geldt volgens de cao voor bakkerijen. Wij hebben aanwijzingen dat veel gemeenten en SW-bedrijven de WAB simpelweg aan hun laars lappen. Ze vinden het te duur en te complex.’

HANDHAVINGSTRAJECT

Om de partijen tot inkeer te brengen, is FNV Overheid een handhavingstraject gestart. Wiechmann wil niet te veel vertellen over vorm en inhoud van dit traject, ‘maar we zullen hierbij zeker ook de publiciteit zoeken.’ Het uiteindelijke doel is om nu eindelijk écht tot die gewenste cao P-wet te komen. ‘En als de gemeenten denken dat ze hiermee alsnog goedkoper uitkomen dan de wet voorschrijft, dan hebben ze het mis’, waarschuwt de FNV-bestuurder. ‘Het gaat ons er om dat mensen die onder de Participatiewet vallen een gewoon goed loon verdienen en een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen. De bond heeft dit al heel lang als speerpunt.’

SW-CAO

Het belang van de cao P-wet is dat die de mensen die er onder vallen zekerheid en continuïteit biedt, net zoals de mensen die vallen onder de SW-cao. Het gaat hierbij om werknemers in het zogenoemde nieuwe beschutte werk en om mensen in een garantiebaan die vanuit SW-bedrijven worden gedetacheerd. Wiechmann vindt het pijnlijk dat er wel een cao is voor SW-werknemers, en niet voor de werknemers die gezien hun arbeidsbeperking vóór 2015 eveneens onder de Wet Sociale Werkvoorziening zouden vallen, maar het nu moeten doen met de Participatiewet. ‘Daardoor missen deze werkenden met een arbeidsbeperking afspraken over reiskosten, verlof, ontwikkeling en pensioen.’ ‘Dit kan echt niet langer!’, beklemtoont Wiechmann. ‘Het gaat om steeds meer mensen. Tijdens de start van de Participatiewet telde ons land iets minder dan 100 duizend SW’ers, en op dat moment nul Participatiewetters. Inmiddels hebben we nog zo’n 70 duizend SW’ers over en telt het land al duizenden Participatiewet-werknemers. En dat worden er nog veel meer.’

Deel deze pagina