VOORWOORD

DEPRIVATISERING

Marktwerking, of liever gezegd het tegengaan ervan, is een van de speerpunten van de FNV. De marktwerking is doorgeslagen en sloopt publieke diensten, vindt FNV Overheid. De coronacrisis heeft zichtbaar gemaakt hoe waardevol en onmisbaar onze publieke diensten zijn. Zie de zorg. Maar wie had een paar jaar geleden durven bedenken dat in Nederland ziekenhuizen failliet zouden kunnen gaan? Publieke diensten die we onmisbaar achten mogen niet failliet gaan, en zijn dus ongeschikt voor marktwerking. Dat geldt niet alleen voor de ziekenhuizen en andere vormen van zorgverlening, maar ook voor het openbaar vervoer, de vuilnisophaal, nutsvoorzieningen…

Het argument dat marktwerking betere en goedkopere dienstverlening oplevert, blijkt bovendien achterhaald. Voorbeelden uit andere landen waar overheden geprivatiseerde publieke diensten hebben teruggehaald, wijzen uit dat die overheden het bovendien vaak beter en goedkoper kunnen dan de marktpartijen. Belangrijk bijkomend argument voor ons als vakbond: ze kunnen het vaak nog eens doen ook met gunstiger arbeidsvoorwaarden voor de betrokken medewerkers.

Verderop in dit blad schrijven we over twee recente publicaties over deprivatisering: het Witboek Marktwerking van de FNV en de publicatie The Future is Public van het Transnational Institute waarbij wij als FNV Overheid nauw betrokken zijn geweest. De eerste uitgave laat overtuigend de gevolgen zien van de doorgeslagen marktwerking in Nederland, terwijl de tweede met inspirerende voorbeelden uit het buitenland toont hoe het bewezen anders kan en moet. Ze dienen beide als argument richting de overheid dat het anders kan en moet. Verder kunnen we alleen maar hopen dat er nu ook naar deze goede argumenten wordt geluisterd.

Uiteraard besteden we in dit nummer ook aandacht aan dat andere, meer recente topic: de coronacrisis. Over de uiterst nare consequenties van de pandemie hoef ik het hier niet meer te hebben, neem ik aan. Ook ik werk nu al wekenlang thuis met mijn gezin om me heen en ook ik ben geconfronteerd met mensen in mijn omgeving die door het virus zijn besmet. Verschrikkelijk. Verder wil ik hierover op deze plek alleen nog dit zeggen: ik hoop dat jullie je allemaal zo goed mogelijk door deze periode weten heen te slaan. Laten we elkaar vasthouden. En blijf vooral gezond!

Harry van de Veerdonk sectorhoofd FNV Overheid