A&O-FONDS GEMEENTEN

‘WERKEN AAN JE LOOPBAAN DOEN WE SAMEN’

Tekst Ronald de Kreij Beeld David Lok - Publiek Denken

EEN BELANGRIJK INSTRUMENT VAN HET A&O-FONDS GEMEENTEN IS DE ARBEIDSMARKTMONITOR

De arbeidsmarkt in de gemeentelijke sector verandert in rap tempo. Door digitalisering verdwijnen banen en tegelijk is bij veel andere functies sprake van langdurig openstaande vacatures. Hoog tijd dus voor investering in personeel, vindt Gijsbert Boggia, die namens FNV Overheid de nieuwe voorzitter is van het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten (A&O-fonds).

Gijsbert Boggia zou het wel van de daken willen schreeuwen: de FNV doet veel meer dan veel mensen denken. De FNV is méér dan alleen een “cao-fabriek” en méér dan een “rechtsbijstandsverzekering” voor werkenden. ‘De bond zet zich bijvoorbeeld ook in voor een eerlijke en transparante arbeidsmarkt’, zegt hij. ‘We lobbyen in Den Haag voor goede wet- en regelgeving. We helpen vakbonden in lagelonenlanden. Ik kan als ik wil een hele lijst opsommen van alle dingen die we doen.’

Toch steekt hij ook de hand in eigen boezem: ‘We doen als FNV dan wel veel goede dingen, maar we zijn er niet zo goed in om dat ook allemaal te laten zien. Daar zou ik graag verandering in aanbrengen.’ Als de kersverse nieuwe voorzitter van het A&O-fonds Gemeenten voegt hij daarom direct maar de daad bij het woord: een interview over al het mooie dat dit fonds kan betekenen voor alle medewerkers bij de Nederlandse gemeenten, maar ook voor die gemeenten zelf.

Arbeidsmarktmonitor

‘De tijd is voorbij dat mensen bij gemeenten een baan voor het leven hebben’, steekt hij van wal. ‘En de tijd is ook voorbij dat wij als vakbond roepen: “Kom maar hier, dan regelen wij het wel voor je”. Dit laatste betekent overigens niet dat we de mensen in de steek laten en dat ze het zelf maar moeten uitzoeken. We helpen ze uiteraard nog steeds. Maar we verwachten wel dat zij hierin zelf meedoen.’

Hij legt de verbinding met het A&O-fonds. ‘We zijn als FNV Overheid met twee vakbondsbestuurders vertegenwoordigd in het bestuur van dit fonds. Dat zijn mijn collega Marieke Manschot – die ook eerste onderhandelaar voor de cao Gemeenten is – en ik. Onze FNV-collega Ingrid Clerkx verzorgt de beleidsondersteuning. Daarnaast zitten er in het bestuur ook vertegenwoordigers van de vakbonden CNV en CMHF, én van de werkgeversvereniging VNG. Gezamenlijk zetten we ons in voor een gezonde arbeidsmarkt. Dat doen wij ieder vanuit onze eigen achtergrond. Niet vanuit tegenstellingen, maar op basis van echte samenwerking. In het belang van iedereen, werknemer én werkgever.’

Een voorbeeld ter verduidelijking. ‘Een belangrijk instrument van het A&O-fonds is de jaarlijkse arbeidsmarktmonitor. Daarin volgen we de ontwikkelingen nauwgezet. Het aantal mensen dat bij de gemeenten werkt, de salarissen, het opleidingsniveau, de in- en uitstroom en nog heel veel meer. Dat geeft een goed inzicht in veranderingen en wat nodig is om daar op te kunnen inspelen. Die informatie spelen we door naar de gemeenten.’

Investeren in mensen

Ondanks de monitor en de andere inzet vanuit het fonds, kan er nog altijd veel verbeteren binnen de gemeentelijke arbeidsmarkt. Zie daarvoor de vele niet ingevulde vacatures enerzijds en verdwijnende functies anderzijds. Er wordt nog te weinig gedaan aan goede personeelsplanning.

‘Toegegeven, het is met de huidige arbeidsmarkt lastig om nieuwe mensen te vinden, maar je kunt ook investeren in de mensen die je al hebt. Zodat zij kunnen doorstromen naar plekken waar de tekorten het grootst zijn. Hierin biedt het A&O-fonds een helpende hand. We hebben een groot scholingsaanbod met trainingen en cursussen over onderwerpen variërend van hybride werken tot een goed gesprek voeren, en van gezond en veilig werken tot duurzame inzetbaarheid. Zowel de werknemers als de werkgevers kunnen hier hun voordeel mee doen. Het is bij het A&O-fonds namelijk bijna altijd én én. Dat is denk ik onze grootste kracht.’

Vitaliteitsbeleid

‘Het is de taak van het fonds om mensen in beweging te krijgen’, vervolgt Boggia zijn verhaal. ‘En ook hier geldt weer: werknemers én werkgevers. Zo heeft het fonds vanuit de cao-tafel de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar zware functies binnen de sector. Niet alleen bij gemeentelijke bladblazers en grafdelvers, maar ook beleidsmedewerkers. Wat doet jarenlange werkdruk met je gezondheid? De uitkomsten van dit onderzoek vormen dan weer een mooie kapstok om samen het gesprek aan te gaan over nut en noodzaak van vitaliteitsbeleid.’ De werknemers wil hij aanmoedigen om toch vooral het heft zélf in hand nemen. ‘Nogmaals: wees proactief. Op de website van het fonds kun je op de pagina www.allesuitjezelf.nl een account aanmaken ter ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling. Dus met trainingen, testen, een talentspiegel, maar bijvoorbeeld ook voor vragen. Mijn motto is: werken aan jouw loopbaan doen we samen. Wij zorgen als FNV voor een eerlijk en uitdagend speelveld, maar de bal ligt bij jou.’

GIJSBERT BOGGIA: ‘WIJ ZORGEN VOOR EEN EERLIJK EN UITDAGEND SPEELVELD, MAAR DE BAL IS AAN JOU.’

Benieuwd naar wat het A&O-fonds voor jou kan betekenen? Surf dan naar www.aeno.nl

Zie ook www.fnv.nl/gemeenten

Deel deze pagina