BONUSSEN

PRIMEUR IN CAO SCHIPHOL

Tekst Ronald de Kreij Beeld Liesbeth Dinissen, Ben Koorengevel - Unsplash

IN DE CAO STAAN VOOR HET EERST OOK GOEDE AFSPRAKEN VOOR OUDEREN OM GEZOND HUN PENSIOEN TE HALEN

Een primeur in de nieuwe cao voor Schiphol: al het geld dat wordt verdiend gaat naar de werknemers. De aandeelhouders krijgen geen dividend meer en er worden ook geen bonussen meer uitgekeerd aan leden van de directie.

Het is voor het eerst dat de FNV in een cao afspraken maakt over het staken van de bonussen voor directieleden. De luchthaven vroeg tijdens de coronapandemie, die het internationale vliegverkeer lamlegde, veel loonsubsidies aan via de zogeheten tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De FNV vindt in dit verband het toekennen van bonussen niet passend. Omdat Schiphol voorlopig ook geen dividend gaat uitkeren, lopen onder andere de Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam winstuitkeringen mis.

Bij Schiphol Groep werken ongeveer 2.500 mensen. Ze zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de hele luchthaven en zorgen onder meer voor de veiligheid. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 maart 2023.

Marcelle Buitendam, bestuurder FNV Overheid: ‘We zijn blij dat elke cent die verdiend wordt naar de werknemers gaat.’ De werknemers van Schiphol Group krijgen er met terugwerkende kracht tot 1 februari 2,5 procent meer loon bij. Ook kunnen degenen die op 26 april in dienst waren rekenen op een eenmalige uitkering van 500 euro bruto.

Regeling voor ouderen

In de cao staan voor het eerst ook goede afspraken voor ouderen om gezond hun pensioen te halen. Werknemers van 60 jaar of ouder kunnen 80 procent gaan werken, met behoud van 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. Deze regeling gaat in op 1 januari 2023.

Werknemers die nog geen aanspraak kunnen maken op extra vakantie-uren vanwege hun (nog te jonge) leeftijd, krijgen vanaf dit jaar zogenoemde “diversiteitsuren”. Deze kunnen ze vrij inzetten. Het gaat daarbij om 8 procent van het aantal wettelijke vakantie-uren. Bij een fulltime dienstverband betekent dit twee extra vrije dagen per jaar.

Schiphol was de laatste tijd in het nieuws vanwege chaotische taferelen en grote drukte als gevolg van acties van het personeel dat zorgt voor de afhandeling van bagage en passagiers. De nieuwe cao is echter niet van toepassing op hen. Zij zijn in dienst bij gespecialiseerde afhandelingsbedrijven en KLM. Buitendam hierover: ‘Ik hoop dat deze cao inspirerend werkt voor alle bedrijven die zich gevestigd hebben op Schiphol.’

MARCELLE BUITENDAM: ‘IK HOOP DAT DEZE CAO INSPIREREND WERKT VOOR ALLE BEDRIJVEN DIE ZICH GEVESTIGD HEBBEN OP SCHIPHOL’

Deel deze pagina