NIEUWE NAAM

RUIM BAAN VOOR 'FNV SOCIALE ONTWIKKELBEDRIJVEN'

Tekst Ronald de Kreij Beeld Shelley Pauls - Unsplash

DE NIEUWE NAAM DEKT DE LADING BETER

De kaderleden van FNV Sociale Werkvoorziening hebben een nieuwe naam gekozen voor hun branche: FNV Sociale Ontwikkelbedrijven. Deze naam geeft beter aan voor welke doelgroepen de bond zich sterk maakt: alle mensen die in de SW-bedrijven werken én alle werknemers die vallen onder de Participatiewet.

Een nieuwe lente een nieuw geluid? In ieder geval een nieuwe naam. Maar waar het gaat om de belangen van werknemers in de Sociale Werkvoorziening (SW’ers) en werknemers onder de Participatiewet (P-wet) zal FNV Sociale Ontwikkelbedrijven zeker geen andere toon aanslaan, vertelt FNV-kaderlid en voorzitter van het branchebestuur Jan Braem. ‘We blijven ons onverminderd voor hen inzetten. De nieuwe naam was nodig omdat we ons niet alleen hard maken voor werknemers met een SW-indicatie, maar we zetten ons ook in voor werknemers die vanuit de Participatiewet instromen in SW-bedrijven. De oude naam FNV Sociale Werkvoorziening wekt de indruk dat we er alleen zijn voor één van deze twee doelgroepen. Bovendien hebben we sinds vorig jaar behalve de cao Sociale werkvoorziening, ook de cao 'Aan de slag', juist voor de werknemers die met de P-wet te maken hebben.’

Overigens luidde de volledige naam voorheen Branche Sociale Werkvoorziening en overige gesubsidieerde arbeid, maar die werd al langer niet meer gebruikt. Braem: ‘Die naam voldeed al helemaal niet meer. De woorden overige gesubsidieerde arbeid gingen over bijvoorbeeld Melkertbanen die lang geleden zijn afgeschaft. De nieuwe werkelijkheid is dat de SW op slot zit en leegloopt, en dat de P-wetters erbij zijn gekomen. We vinden dat onze nieuwe naam de lading beter dekt.’

Recht op werk

De nieuwe naam zal menigeen bekend in de oren klinken. ‘Het is ook de naam uit ons plan voor recht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking via sociale ontwikkelbedrijven’, vertelt Braem. ‘En dan doelen we op bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking helpen om werk te vinden en te houden. Ze zijn een springplank en een vangnet. Nog niet alle SW-bedrijven zijn sociale ontwikkelbedrijven, maar als het ons ligt worden ze dat wel. Daar gaan we samen voor zorgen. Niet alleen onder een nieuwe naam, maar ook door te laten zien hoe het wat ons betreft kan en zou moeten.’

Doorgaan met overtuigen

Wat gaan SW’ers en P-wetters merken van de naamsverandering? ‘Van de naamsverandering zelf niet veel’, zegt FNV-bestuurder Peter Wiechmann. ‘Maar wij als bond met onze vele kaderleden wel. Want we staan voor een flinke opgave: aangezien de Wsw op slot zit voor nieuwe instroom en er jaarlijks zo’n 5000 werknemers uitstromen, moeten we ons ook goed gaan richten op de belangen van de werknemers P-wet. We moeten hen opzoeken, vragen wat er op de werkvloer leeft, vertellen over de bond en wat die voor hen kan doen, en nieuwe leden inschrijven.’

‘Een andere opgave voor onszelf is de politiek betrokken te houden’, vervolgt hij zijn verhaal. ‘De politieke partijen hebben dan wel positief gereageerd op ons plan 'Recht op werk', maar nu is het alweer ruim een jaar stil vanuit Den Haag. We moeten blijven vertellen wat er volgens ons moet veranderen. Wat nodig is om tot toekomstbestendige, goed functionerende sociale ontwikkelbedrijven te komen. En hoeveel geld daarvoor beschikbaar moet komen. Het is de hoogste tijd om nu eindelijk door te pakken en problemen op te lossen. Daarom spreken we ook met minister Schouten en de fractiespecialisten van de politieke partijen om hen te overtuigen van onze oplossing en aan te geven wat dit vergt.’

Deel deze pagina