ONDERWIJS & ONDERZOEK

NIEUWE CAO’S VOOR HBO’S EN UNIVERSITEITEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Zo’n honderd docenten van universiteiten voerden – voor het eerst – actie voor meer vaste aanstellingen.

‘ALS JE MAAR WILT IS OOK IN DE PUBLIEKE SECTOR RUIMTE TE VINDEN VOOR EEN MOOI AKKOORD’

De Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben ieder een nieuwe, vergelijkbare eenjarige cao. De werknemers bij de hbo’s krijgen er dit jaar 4 procent bij plus een eenmalige bruto uitkering van 600 euro. Het universitair personeel krijgt eveneens 4 procent en 400 euro bruto eenmalig, oplopend tot 750 euro voor de mensen met een eveneens afgesproken hoger minimumuurloon van 14 euro.

Bestuurder Jan Boersma van FNV Onderwijs & Onderzoek zat aan beide cao-tafels. Als eerste trok hij de Vereniging van Hogescholen over de streep om over te gaan tot een behoorlijke loonsverhoging. Maar uitgesproken juichend over het eindresultaat is hij niet.

‘Het overleg verliep aanvankelijk moeizaam’, vertelt hij. ‘Dat kwam mede doordat we nogal verschillende wensen hadden. De werkgevers wilden het liefst zo min mogelijk centrale cao-afspraken om desgewenst decentraal – dus op instellingenniveau – aanvullende afspraken te kunnen maken. Wij zijn daar niet op tegen, maar belangrijke speerpunten van ons zoals vermindering van de werkdruk en de komst van een generatiepact zullen toch echt centraal vastgelegd moeten worden.’

Duidelijke opdracht

De FNV-leden hadden Boersma met nóg een duidelijke opdracht op pad gestuurd: houd vooral de bestaande seniorenregelingen overeind. ‘Dit laatste gecombineerd met een duidelijke roep om meer salaris’, vult hij aan. ‘Deze beide zaken bleken lastig samen te gaan met de komst van ook nog eens een generatiepact. Daarom hebben we uiteindelijk gekozen voor de korte klap: een down to earth nieuwe eenjarige cao vanaf 1 april jongstleden met een duidelijke looncomponent, onaangetaste seniorenregelingen en een onderzoek naar een nieuw fonds voor werknemers met longcovidklachten. Het fijne overigens van de eenmalige uitkering bovenop de procentuele loonstijging is dat dit voor de werknemers met een lager inkomen verhoudingsgewijs een grotere loonstijging is dan voor degenen met een hoger inkomen.’

De afspraken maken volgens de FNV-bestuurder duidelijk dat ook in de publieke sector ruimte te vinden is voor een mooi akkoord, als je dat maar wilt. ‘Dat stemt me tevreden. Zeker omdat het onderwerp terugdringing van de werkdruk nog altijd niet van tafel is. Daar praten we de komende maanden over verder, evenals het faciliteren van thuiswerken. We hebben hier meer tijd voor nodig, ook omdat we nog wachten op de uitkomsten van een aantal onderzoeken.’

Universiteiten

Kort na het bereikte cao-akkoord voor de hbo’s gaven de werkgevers verenigd in Universiteiten Nederland (UNL) aan te voelen voor een soortgelijke cao. ‘Dat heb ik niet gedaan’, aldus Boersma, ‘hoe mooi velen de hbo-cao misschien ook vinden. ‘Ik wilde namelijk eerst duidelijkheid hebben over meer zekerheid voor tijdelijke docenten en onderzoekers. Vooral docenten hebben vaak tijdelijke contracten terwijl ze op structurele onderwijstaken worden ingezet. Bovendien zijn hun contracten vaak te klein in verhouding tot de opgedragen onderwijstaken. Dat betekent dat ze een deel van hun werk als onbetaald overwerk moeten verrichten. Daarom moet een volledig vast dienstverband voor deze groep het uitgangspunt worden. Hiernaast willen we ook dat onderzoekers meer kans op een universitaire loopbaan krijgen.’

Voorafgaand aan de laatste cao-ronde voerden zo’n honderd docenten actie op het Utrechtse Domplein. Ze overhandigden een tijdelijk contract aan de vertegenwoordigers van de werkgevers.

In de cao is nu afgesproken dat er een studie komt naar meer garanties voor de docenten op de universiteiten. ‘We zullen de oplossing niet van de een op de andere dag kunnen doorvoeren’, verwacht Boersma, ‘maar op termijn zal het uitzicht op een vast dienstverband toch echt een stuk beter zijn dan nu. Dat is op zich ook al een doorbraak.’ Uiteindelijk hebben Boersma en zijn andere vakbondscollega’s op 12 mei ook met UNL een akkoord gesloten over een eenjarige cao.

JAN BOERSMA: ‘HET OVERLEG VERLIEP AANVANKELIJK MOEIZAAM’

Deel deze pagina