VOORWOORD

GEWOON GOED?

Bescheidenheid siert de mens, vindt Harry van de Veerdonk, maar zelf valt hij op dit punt soms nog wel eens uit zijn rol. Met name als het gaat om meer dan gewoon goede vakbondsresultaten ‘Een primeur. Fantastisch!’

Bescheidenheid is een mooie eigenschap. Het siert de mens. Het doet me dan ook wat wanneer onze FNV-bestuurder en kaderleden in de sector Afvalverwerking spreken over ‘gewoon weer een mooie nieuwe cao’, terwijl veel werknemers in andere sectoren zonder twijfel blind zouden tekenen voor soortgelijke resultaten. Want let op: de lonen in de afvalsector gaan 7,25 procent omhoog. Als we alle andere afspraken hierbij optellen, kan dat verder oplopen tot wel 10 procent en voor jongeren en uitzendkrachten zelfs tientallen procenten. Je leest er over verderop in dit e-magazine.

Ander gunstig cao-nieuws komt van het universitaire en hbo-front: 4 procent erbij plus een eenmalige uitkering van honderden euro’s. Hierdoor pakt de procentuele loonstijging nog hoger uit, voor de laagste inkomens zelfs een stuk hoger. En bij de universiteiten bovendien een nieuwe aanzet richting eerder vaste aanstellingen voor alle docenten. ‘Een behoorlijk resultaat’, aldus onze bestuurder van FNV Overheid, maar ik zou zeggen: daar kun je heel goed mee thuiskomen! Je leest ook over deze cao’s verderop in dit e-magazine.

En dan schrijven we ook nog over de nieuwe cao voor Schiphol. Laat ik mezelf hier dan maar eens gewoon echt onbescheiden opstellen: geweldig wat onze bestuurder en kaderleden daar hebben bereikt.

Een streep door alle bonussen voor de directie en voorlopig ook geen dividend meer voor de aandeelhouders. Al het geld dat daar verdiend wordt gaat nu naar de werknemers. Een regelrechte primeur. Fantastisch!

Laat ik vooral niet de indruk wekken dat de FNV alleen maar een cao-fabriek is. Dat verwijt horen we al te vaak. Volkomen onterecht overigens, zo heb ik eveneens al vaak geantwoord, maar als je niet oppast blijft zoiets toch aan je kleven.

Net als altijd hebben we ook nu weer andere artikelen die de meerwaarde van de bond ook op andere vlakken bevestigen. Onze strijd voor de totstandkoming van toekomstbestendige, goed functionerende sociale ontwikkelbedrijven bijvoorbeeld. Onze strijd tegen de werkdruk in het onderwijs. De toegevoegde waarde van onze deels vrijgestelde kaderleden. Zoals Mark Stam, senior Penitentiair Inrichtingswerker bij de PI Sittard, die de bond zichtbaar maakt op de werkvloer. En de verbindende rol die de bond speelt binnen bijvoorbeeld het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten.

Je leest hierover (en meer) verderop in dit e-magazine. Veel leesplezier!

Harry van de Veerdonk, manager Collectief FNV

Deel deze pagina