ABP

DENK MEE OVER JE PENSIOEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

STEL JE KANDIDAAT VOOR DE FNV-KIESLIJST VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN HET ABP

Geïnteresseerd in jouw pensioen en alles wat daar bij komt kijken? Stel je dan kandidaat voor de FNV-kieslijst van het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds ABP.

Lastig verhaal, hoor, dat pensioen. Maar erg actueel, nu het huidig stelsel de komende jaren gaat veranderen. Degressieve opbouw, doorsneepremie, aanpassing van de pensioengerechtigde leeftijd, vervroegde pensionering voor zware beroepen, RVU-regeling, duurzaam beleggen … Moeilijke materie. Maar o zo belangrijk. De hoogte van de uitkering bepaalt immers je levensstandaard nadat je met (vervroegd) pensioen bent gegaan. Daar kunnen we dus beter maar niet al te lichtzinnig mee omgaan.

Gelukkig hoeven we niet allemaal het naadje van de pensioenkous te weten. Het is voldoende om de grote lijnen te kennen en te weten wat je zelf graag wilt. De rest kunnen we met een gerust hart overlaten aan anderen die zich beter in de materie hebben verdiept en die we vertrouwen. De leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) bijvoorbeeld. Aan dit orgaan legt het ABP bestuur verantwoording af over het pensioenbeleid. Het VO bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers én van deelnemers. De deelnemers vertegenwoordigen de werkenden en de mensen die een pensioenuitkering ontvangen. VERKIEZINGEN Door het ABP worden volgend jaar april verkiezingen gehouden voor het Verantwoordingsorgaan. Alle 3,1 mln. actieve deelnemers en gepensioneerden zijn kiesgerechtigd en kiezen de werknemersvertegenwoordigers in het nieuwe VO. Het gaat om 18 actieve deelnemers en 14 gepensioneerden. De VO-leden beoordelen en monitoren het beleid dat ABP voert. Ze denken mee over de hoogte van de premie en het beleggings- en communicatiebeleid, én ze vormen zich eenmaal per jaar een oordeel over het bestuur. Dat oordeel wordt gepubliceerd in het jaarverslag, evenals de reactie van het bestuur daarop.

De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn inmiddels in volle gang. Volgens de reglementen kan FNV tot begin 2022 een kieslijst indienen bij ABP. FNV-leden die geïnteresseerd zijn in een positie in het Verantwoordingsorgaan en op de FNV-kieslijst willen komen voor de sublijst actieve deelnemers of op die van gepensioneerden, kunnen zich aanmelden via fnv.nl/verkiezingvoabp. Deze site geeft ook informatie over procedure en functieprofiel. De aanmelding staat open voor leden die werken bij ABP overheidssectoren, én voor al gepensioneerde leden met een ABP pensioen.

SAMEN DELEN

Voormalig docente Annelies van Egmond is een van FNV-leden die de gepensioneerden vertegenwoordigen in het huidige Verantwoordingsorgaan. Ze vergelijkt de verkiezingen voor het VO met de algemene landelijke verkiezingen. ‘Het gaat niet zozeer om de poppetjes, maar waar zij voor staan. En bij de FNV’ers zijn waarden als solidariteit en collectiviteit leidend, evenals, het delen van kosten en risico’s, en maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen. Dit is waar ik zelf natuurlijk ook voor sta. Hier geloof ik meer in dan individueel zekerheid zoeken bij verzekeraars die vooral aan pensioenen willen verdienen. Dus wie op een FNV’er stemt, weet wat hij of zij krijgt. Want niet alle partijen in het VO denken er zo over.’

SPEELVELD

Binnen het Verantwoordingsorgaan staan de belangen van de deelnemers voorop. Een belangrijke basis hiervoor is eerlijke communicatie en transparantie, twee onderwerpen waar het VO zich nadrukkelijk mee bezighoudt. Maar hoe deskundig de VO-leden ook zijn, wet- en regelgeving beperken de ruimte voor besluiten en adviezen.

Van Egmond noemt het werk voor het Verantwoordingsorgaan ‘leuk als je pensioenen belangrijk vindt. Je leert er ook veel, inclusief het kunnen functioneren in een bestuurlijk circuit. En het gevoel dat je ook daadwerkelijk kunt bijsturen geeft een kick. Maar let wel: het ABP moet opereren conform de regels van De Nederlandsche Bank, de toezichthouder. Dus als je in het VO wilt om bijvoorbeeld de regels rond de rekenrente aan te passen, dan probeer je feitelijk de regels van DNB te veranderen. Dat gaat je niet lukken en je moet het ook niet willen. Dus join the club, zou ik zeggen, maar weet wel binnen welk speelveld je zit.’

Annelies van Egmond: ‘Een stem op een FNV’er is juist nu belangrijk.’

MELD JE AAN!

Het ABP is met 3,1 miljoen deelnemers en een belegd vermogen van 490 miljard euro het grootste pensioenfonds van Nederland. Wie binnen het Verantwoordingsorgaan meepraat en oordeelt over het ABP-beleid, heeft het dus ergens over. Het VO vergadert 10 tot 12 keer per jaar. Het is vrijwilligerswerk, maar de afgevaardigden krijgen per vergadering een onkostenvergoeding volgens het FNV vergoedingsbeleid. En wie werkt, wordt volgens de vakbondswerkregeling met werkgevers voor deze dagen vrijgemaakt. Het kost dus geen inkomen of vakantiedagen.

Durf jij het aan? Meld je dan nu aan via fnv.nl/verkiezingvoabp om je belangstelling kenbaar te maken. Aanmelding is mogelijk tot en met 27 september a.s. Voor meer informatie en vragen kun je een bericht sturen naar verkiezingvoabp@fnv.nl.

Deel deze pagina