LOKAAL OVERLEG

PRATEN OVER ARBEIDSVOORWAARDEN EN EMOTIES

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jean-Paul Geurts

Ronald Geurts: ‘We trekken vaak nauw op met de leden van de OR.’

Altijd al willen meepraten over wat er beter kan op het werk? Overweeg dan eens het Lokaal Overleg. ‘Dat gaat over meer dan alleen arbeidsvoorwaarden. Het gaat ook over emoties.’

Het kan verkeren. De kamergenoot van Ronald Geurts wilde bij de gemeente waar zij werkten voorzitter worden van de eerste ondernemingsraad op basis van de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dat was ergens midden jaren negentig. ‘Dan ga ik, zei ik tegen hem, in het Georganiseerd Overleg tussen de vakbonden en de werkgevers’, vertelt Ronald Geurts. En zo geschiedde.

Inmiddels zijn we bijna dertig jaar verder en Ronald zit nog steeds in wat nu het Lokaal Overleg (LO) heet. ‘Er is in de tussentijd heel veel veranderd’, zegt hij. ‘We zijn, met een raar woord, 'genormaliseerd'. Daarmee is ons arbeidsvoorwaardenpakket behoorlijk van kleur verschoten.’

SALARIS-UITLOOP

Ronald werkt bij de gemeente Sittard-Geleen. ‘Bij de fusie tussen Sittard en Geleen in 2001 is afgesproken dat alle toen schriftelijk vastliggende arbeidsvoorwaarden één op één werden overgenomen. Daar zat ook een afspraak bij over een salaris-uitloop voor mensen die aan het einde van hun salarisschaal zitten. Tussen 2005 en 2017 heeft de gemeente diverse pogingen gedaan die uitloop te schrappen of in ieder geval te veranderen. Dat hebben we als toen nog Georganiseerd Overleg tegen kunnen houden. Samen met de bonden, want zonder hen waren we vleugellam geweest. Het was een samenspel van loyaliteit en actiebereidheid, vooral tussen en onder de collega’s.’

Een kleine frustratie voor hem is de houding van collega’s die pas naar de bonden kijken als hun werkgever 'in het vlees begint te snijden'. ‘Maar zelf iets doen, ho maar. Ik ben daar niet boos over, nee, zeker niet. Wel een beetje gefrustreerd. Ik zeg dan: kom op jongens, sluit je ook aan en geef daarmee het goede voorbeeld aan anderen.’

VERZELFSTANDIGING

Het bovenstaande is maar een voorbeeld, zegt hij, van hoe belangrijk het Lokaal Overleg in zijn ogen is. ‘Zo kan ik nog tachtig voorbeelden noemen. Zoals deze: de uitplaatsing van ambtelijke diensten. Recent zijn na een zeven jaar durende discussie gemeenteambtenaren overgegaan naar een nieuw zelfstandig cultuurbedrijf. Daarmee harkte de gemeente direct al aan het begin van dat traject een besparing binnen. Pas daarná kwam de vraag 'Hoe gaan we dit doen met de mensen die het aangaat?'. Wij van het Lokaal Overleg: die mensen mogen in ieder geval niet terug in inkomen en ze mogen ook niet na één of twee jaar zomaar op straat belanden. Wij praten niet alleen met de wethouder over arbeidsvoorwaarden, maar ook over emoties. Dat is iedere keer weer een gevecht.’

De leden van het Lokaal Overleg trekken vaak nauw op met de leden van de ondernemingsraad, vertelt Ronald. ‘Zeker in dit soort gevallen. De OR heeft adviesrecht aangaande zo’n overgang en kijkt onder meer naar de nieuwe structuur: waar komen de betrokken mensen te zitten. Wij zijn in onze bevoegdheden iets beperkter, maar ik denk niet minder belangrijk. Wij kijken naar de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en waar nodig bijvoorbeeld ook naar een sociaal plan. Daar waar onze bevoegdheden elkaar raken, zoeken LO en OR elkaar op. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsplannen en de budgetten daarvoor.’

MODERNISERING

Door de normalisering van de ambtelijke status zijn volgens Ronald ‘dingen verder weggedreven. Waar we in de tijden van het Georganiseerd Overleg zeker ieder kwartaal met de bestuurder overlegden, is dat nu nog hooguit één of twee keer per jaar. Het goede nieuws: onze bevoegdheden zijn dan weliswaar uitgekleed, maar we zijn nog altijd gesprekspartner. Ook op het vlak van thuiswerken bijvoorbeeld en de thuiswerkvergoeding. Wij hebben tegen de bestuurder gezegd: doe daar wat extra’s bij, als blijk van waardering, De mensen zijn gewoon doorgegaan ondanks de coronacrisis en ze hebben hard gewerkt. Maar de werkgever wil wachten op de nieuwe cao. Wij niet. Want de cao is toekomstgericht. Wij willen waardering voor iets dat achter ons ligt.’

Ronald en zijn LO-collega’s willen ook graag in gesprek met hun werkgever over modernisering van de arbeidsvoorwaarden. ‘Maar de wethouder sprak enige tijd geleden liever over uniformering. Toen de vraag werd gesteld of Heerlen en Maastricht dan ook een salaris-uitloopregeling zouden krijgen was het antwoord “nee, natuurlijk niet”. Waarop we de conclusie trokken dat uniformeren een ander woord is voor afschalen. Modernisering daarentegen, althans zoals wij dat willen, is nadenken over zaken zoals hoe je als gemeente aantrekkelijk kunt blijven voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. En de manier waarop senioren in de organisatie goed hun werk kunnen blijven doen in de wetenschap dat ze langer door moeten werken.’

GEEN GELD

‘In het verlengde van dit laatste hebben we nog geprobeerd een generatiepact van de grond te krijgen, zodat ouderen op een levensloopbestendige wijze langzaam plaats kunnen maken voor jongeren. Maar dat is vierkant geweigerd. Geen geld, zo luidt het argument. Dat is trouwens een argument dat we de laatste jaren steeds vaker zijn gaan horen.’ ‘Zo liggen er nog wel meer zaken die we graag in het Lokaal Overleg willen oppakken’, besluit Ronald zijn verhaal. ‘Het Lokaal Overleg heeft een belangrijke meerwaarde. Dat is bewezen in het verleden en zal hopelijk ook blijven in de toekomst. En als er mensen zijn die zich willen inzetten in het Lokaal Overleg: meld je aan alsjeblieft.

‘DE ARBEIDSVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTEAMBTENAAR ZIJN BEHOORLIJK VAN KLEUR VERSCHOTEN’

GEZOCHT: PROACTIEVE FNV-LEDEN

De branche Decentrale Overheden van FNV Overheid is op zoek naar proactieve FNV-leden die namens de bond hun collega’s willen vertegenwoordigen in het lokaal overleg met de werkgever. De bond verwacht van deze leden dat zij zich op de werkvloer zichtbaar opstellen, dat zij met hun collega’s in gesprek gaan, signalen ophalen en meenemen naar het lokaal overleg, en de uitkomsten daarvan terugkoppelen met hun collega’s. Kortom, mensen die de oren en ogen van de FNV willen zijn binnen hun eigen organisatie.

De FNV ondersteunt de leden van de werknemersdelegatie met scholing en trainingen onder meer op het gebied van juridische kennis, onderhandelingsvaardigheid, activerend vakbondswerk en communicatie. Ook leert de bond ze hoe zij hét gezicht kunnen worden van hun achterban. Leden van het lokaal overleg hebben voor al hun activiteiten recht op vakbonds- en scholingsverlof. Dit recht is vastgelegd in de cao. Interesse? Neem contact op met de vakbondsbestuurder van jouw organisatie.

Klik hier voor meer info

Deel deze pagina