STADSVERVOER

MOOIE AFSPRAKEN OVER EERDER PENSIOEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

FNV-bestuurder Eric Vermeulen: ‘Zonder mijn kaderleden had ik zulke mooie afspraken niet kunnen maken.’

Er zijn dagen waarop je klinkende vakbondssuccessen kunt vieren. Zoals in het stadsvervoer, waar de FNV mooie afspraken heeft kunnen maken over vervroegd pensioen voor de medewerkers in een zwaar beroep? ‘Hard nodig!’, zegt Eric Vermeulen. ‘Veel werknemers in het stadsvervoer met een zwaar beroep zijn versleten voor ze met regulier pensioen kunnen.’

‘Vooropgesteld dit’, beklemtoont bestuurder Eric Vermeulen van FNV Stadsvervoer: ‘Ik ben de enige FNV-bestuurder die bij de drie stadsvervoerders onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden. Dat maakt het makkelijker om het belang van gezamenlijkheid te benadrukken. Als je dan ook nog eens een echt sterke FNV-achterban hebt bij deze drie bedrijven, dan sta je helemaal sterk. Onze leden hebben zich heel actief opgesteld achter de acties rond het pensioenakkoord. Dat maakt dat ze een partij zijn om rekening mee te houden. Zonder hen was het onmogelijk zulke mooie afspraken te maken.’

Lang verhaal kort: Vermeulen heeft bij de stadsbus-, tram- en metrovervoerders GVB (Amsterdam), HTM (Den Haag) en RET (Rotterdam) prachtige afspraken gemaakt over vervroegd pensioen voor de medewerkers in een zwaar beroep. ‘Dat is populair gezegd iedereen die werkt in onregelmatigheid’, zegt hij. ‘Chauffeurs bijvoorbeeld, en al het andere rijdend personeel, maar ook mensen in zwaar technische functies.’

RVU-REGELING

Waar hebben we het precies over? Over de zogenoemde RVU-regeling voor vervroegde uittreding, zoals die is vastgelegd in het pensioenakkoord tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties. Medewerkers die binnen drie jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, kunnen aanspraak maken op de deze regeling. Zij kunnen dan drie jaar eerder met pensioen. De kosten worden gedragen door de werkgevers. Die stellen voor iedereen die van de regeling gebruik maakt een bedrag van 22.000 euro bruto per jaar beschikbaar, dat kan worden gebruikt om het pensioen te vervroegen. Deze bijdrage compenseert het gemis aan AOW. De medewerker kan de uitkering desgewenst aanvullen met eigen middelen of zijn pensioen eerder laten ingaan.

Wie wil deelnemen aan de RVU-regeling, moet dat zelf aanvragen en kan dan vervolgens vanaf 64-jarige leeftijd met pensioen De regeling geldt vooralsnog voor vijf jaar. Iedereen die binnen die periode binnen drie jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan er aan deelnemen en mag de regeling vervolgens ook afmaken. Er is dus na die vijf jaar nog maximaal drie jaar uitloop. Maar Vermeulen hoopt – en verwacht, zegt hij – dat de regeling in de nabije toekomst zal worden verlengd en mogelijk structureel wordt gemaakt. ‘Simpelweg omdat het werk te waar is.’

ONREGELMATIGHEID

‘Wat we denk ik heel goed hebben gedaan’, blikt Vermeulen terug, ‘is dat we de achterban actief betrokken hebben. We hebben uitgelegd wie er gebruik van kunnen maken, gevraagd wie dat willen, en voor laten rekenen wat dat dan kost en oplevert. Mensen kunnen gewoon thuis aan de keukentafel meedenken en meerekenen. Dus kunnen ze ook heel goed zélf beslissen of ze een, twee of drie jaar eerder kunnen of willen stoppen. De vele reacties zijn echt positief, zelfs van degenen die het financieel niet haalbaar achtten om drie jaar eerder te stoppen. Die houden het op één of twee jaar.’

‘Het goede van onze insteek’, vervolg hij. ‘was denk ik dat we niet de discussie zijn aangegaan wát een zwaar beroep is, maar wat de definitie daarvoor is. Daardoor konden we bij alle drie stadsvervoerders alle functies spiegelen aan die definitie. Daar kwam uit dat onregelmatigheid toch wel de belangrijkste factor is.’

BELANG WERKGEVERS

Dat het Vermeulen is gelukt de werknemers mee te nemen in een afspraak over de maximale RVU-regeling (beter dan dit voor de werknemers kan binnen de huidige wettelijke regeling niet), heeft volgens hem ook te maken met het feit dat hij hen heeft kunnen overtuigen van de voordelen. ‘Zij besparen veel geld wanneer een oudere werknemer met pensioen gaat en een jongere – vaak ook veel productievere werknemer – het overneemt. Zoiets kost wat tijd en overredingskracht, maar uiteindelijk zien ook de werkgevers deze voordelen. Met als uitkomst: iedereen blij.’

Een mooi succes dus al met al. Hoe nu verder? Vermeulen: ‘Dit smaakt naar meer. Ik hoop ooit nog eens de drie verschillende cao’s voor de stadsvervoerders onder één vlag te brengen. Misschien ben ik tegen die tijd nota bene zónder zwaar beroep dan óók al met pensioen, maar ja, hoop doet leven nietwaar? Ik hoop in ieder geval nog meer van dit soort mooie afspraken te kunnen maken.’

‘DE ANIMO VOOR VERVROEGD UITTREDEN IS ECHT HEEL ERG GROOT’

Deel deze pagina