VOORWOORD

LEREN VAN DE GESCHIEDENIS

Harry van de Veerdonk ziet dat de geschiedenis zich nog wel eens herhaalt. Dat heeft als voordeel dat je er ook van kunt leren hoe je vakbondsvraagstukken die zich opnieuw aandienen het beste kunt aanpakken.

'De buitenwereld ziet ze niet zo vaak: boze ambtenaren. En actievoerende ambtenaren al helemaal weinig. De conclusie is niet moeilijk: er is serieus wat aan de hand in overheidsland.'

In de zinnen hierboven citeer ik mezelf uit mijn voorwoord voor het FNV Overheid Magazine van mei 2019. Het is wederom een bewijs dat de geschiedenis zich vaak herhaalt. Kijk maar naar de vervolgzin in mijn voorwoord toen: 'Eerst het goede nieuws. FNV Overheid heeft de afgelopen maanden prima cao’s voor diverse overheidssectoren afgesloten met prachtige resultaten.'

Zie hier waar we anno 2021 opnieuw staan. Wederom nog altijd geen uitzicht op een nieuwe cao-Rijk noch een cao-Gemeenten – daar wordt inmiddels actie gevoerd, dus ook nu weer – maar gelukkig wel nieuwe cao’s bij provincies, waterschappen en universiteiten. En niet te vergeten: we hebben werkelijk klinkende vakbondssuccessen geboekt in het stadsvervoer en de afvalverwerking!

Dit laatste moet ik misschien even toelichten. We hebben binnen de FNV de sectoren Overheid en (delen van) Publiek Belang samengevoegd. Vandaar dat u vanaf dit nummer van ons e-magazine ook verhalen tegen gaat komen uit andere overheidssectoren dan die u tot nu toe gewend was. Wij vinden deze samenvoeging niet meer dan logisch. Temeer omdat we daar zulke mooie successen hebben geboekt. In het stadsvervoer kunnen de medewerkers die in roosters werken eerder met pensioen. En in de afvalenergiecentrales komt er na driekwart jaar actievoeren een fonds voor de medewerkers die hun baan verliezen als gevolg van de klimaatdoelstellingen van het kabinet.

Toegegeven, ik schrijf de successen dan wel toe aan de FNV, maar het zijn natuurlijk de kaderleden die er voor hebben gezorgd dat we het zover hebben kunnen brengen. De FNV-bestuurder in het stadsvervoer dankt zijn sterke achterban: ‘Onze leden hebben zich heel actief opgesteld in het cao-traject. Dat maakt dat ze een partij zijn om rekening mee te houden. Zonder hen was het onmogelijk zulke mooie afspraken te maken.’ Zijn collega bij de afvalenergiecentrales zegt ‘trots’ te zijn op haar kaderleden en alle medewerkers in de sector die zich tegen het beleid van het kabinet hebben verzet, en spreekt in dit verband zelfs over haar ‘afvalhelden’.

Maar er is dus ook nog het nodige werk te doen. Bij het Rijk, bij de gemeenten, maar toch ook nog op de universiteiten en de hbo’s. Daar zijn de werkdruk en het gevoel van onveiligheid onder de medewerkers nog altijd veel te hoog. We weten inmiddels wat het geheime wapen is om je doelstellingen te bereiken: een hoge organisatiegraad van vakbondsleden en sterke kaderleden.

U leest erover - en over nog veel meer - verderop in dit e-magazine. Veel leesplezier!

Harry van de Veerdonk, Sectorhoofd FNV Overheid

Deel deze pagina