VOORWOORD

14 EURO-CAMPAGNE GROOT SUCCES

De schitterende cao-afspraken die de bestuurders van FNV Overheid de afgelopen maanden hebben weten te maken bij een groot aantal overheidssectoren en -bedrijven, doen Harry van de Veerdonk glimmen van trots. ‘Fantastisch dat wij dit samen met onze kaderleden hebben kunnen bereiken.’

In de vorige editie van dit FNV Overheid Magazine schreef ik over bescheidenheid. U weet wel: mooie eigenschap, siert de mens. Maar nu laat ik mijn eigen bescheidenheid toch maar even varen. Met alle reden, durf ik wel te zeggen. De cao-resultaten die we de laatste tijd boeken zijn regelrechte klinkende successen.

We zijn er als FNV in geslaagd om in een groot aantal cao’s bij de overheid afspraken te maken over een uurloon van minimaal 14 euro. Dat is een prachtige uitwerking van de FNV-brede “Voor 14”-campagne.

Dit laatste is bijvoorbeeld het geval in de nieuwe cao-Provincies. De medewerkers daar krijgen er daarnaast met terugwerkende kracht tot 1 januari dit jaar structureel 75 euro per maand bij, plus een salarisstijging van 3 procent. Per 1 januari volgend jaar worden de salarissen opnieuw verhoogd, dan met 4 procent.

Van hetzelfde laken een pak bij de rijksoverheid. Kort samengevat: naast dus minimaal 14 euro per uur krijgen de medewerkers er dit jaar 2,5 procent bij plús 75 euro per maand plús 450 euro eenmalig. Volgend jaar krijgen ze er nog eens 3 procent bij plús 450 euro eenmalig; en in 2024 opnieuw 1,5 procent. Het effect van deze afspraken is ruim 20 procent meer loon voor de mensen met de laagste inkomens, 9,6 procent voor de mensen in schaal 9 en 8,5 procent voor schaal 11.

Nog meer voorbeelden waar ik trots op ben: geen bonussen meer voor de directie van Schiphol en voorlopig ook geen dividend meer voor de aandeelhouders. En in de cao van de Haagse stadsvervoerder HTM heeft FNV Overheid voor de komende twee jaar zelfs gegarandeerd koopkrachtbehoud afgesproken voor alle medewerkers plús 145 medewerkers erbij om de werkdruk terug te dringen.

Behalve wat betreft het loon hebben we ook mooie afspraken gemaakt over aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals een eenmalige flexibiliteits-/thuiswerkvergoeding van maximaal 500 euro en betaald ouderschapsverlof bij de provincies, en een rvu-regeling voor vervroegd uittreden bij het Rijk. Het voert echter te ver om alle gemaakte afspraken ook in al die andere cao’s hier te vermelden, zoals die voor de medewerkers bij de universiteiten en waterschappen, in de afvalverwerking, bij Tennet en andere overheidssectoren en -bedrijven. Vast staat in ieder geval dat de bond bij de diverse overheden lekker aan de weg timmert en mooie resultaten binnensleept voor haar leden.

Voor ons liggen enkele resterende cao’s om nog af te sluiten, maar na het spectaculaire cao-geweld van de afgelopen periode zal voor het resterende deel van dit jaar een belangrijk deel van onze focus ook weer gaan naar andere zaken die eveneens nog geregeld moeten worden. Minder werkdruk, scholing en inzetbaarheid bijvoorbeeld. Maar ook de zichtbaarheid van de bond in het algemeen. Wat ik eigenlijk maar wil zeggen: vakbondswerk is nooit klaar. Dus wij gaan door, en we hopen dat jullie massaal blijven meedoen. We houden contact!

Harry van de Veerdonk, manager Collectief FNV

Deel deze pagina