CAO P-WET

BIJNA AKKOORD OVER GOED PENSIOEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Harold J. Wilke

We willen allemaal graag het nieuwe jaar beginnen met de beste wensen. Alleen laten de uitkomsten zich niet helemaal voorspellen. Daarom een slag om de arm: het ziet er naar uit dat er begin 2021 eindelijk een cao komt voor mensen met een arbeidshandicap. Er is al bijna overeenstemming over een goede pensioenvoorziening.

Bestuurder Marco Schipper van FNV Sociale Werkvoorziening gaat optimistisch het einde van het jaar 2020 tegemoet: ‘Een onderhandelaarsakkoord over de Participatiewet-cao is vóór 1 januari nog altijd haalbaar. Alle neuzen staan dezelfde kant op: de partijen FNV, CNV, de Vereniging van Nederlandse gemeenten VNG én de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt Cedris willen allemaal een cao met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Er is nog een weg te gaan want we verschillen op enkele punten nog inhoudelijk van inzicht, maar zijn het bijvoorbeeld al bijna eens over een passende pensioenregeling.’

BESCHUT WERK

De cao moet een grote groep mensen die onder de Participatiewet vallen en werken met behulp van loonkostensubsidie zekerheid en continuïteit bieden, net zoals bijvoorbeeld de mensen die vallen onder de SW-cao. De doelgroep van de cao P-wet betreft werknemers in het zogenoemde nieuwe beschutte werk en mensen met loonkostensubsidie die onder meer vanuit SW-bedrijven worden gedetacheerd. De komst van de cao was al langer een wens van de FNV. ‘Het gaat ons er om dat deze mensen een gewoon goed loon verdienen’, zegt Schipper, ‘en een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen. De bond heeft dit al jaren als speerpunt.’ Desondanks liet de uitwerking van de cao op zich wachten. Te lang, naar de zin van de FNV. Een jaar geleden bereikte de bond na jaren touwtrekken en actievoeren dat de VNG eindelijk haar resolutie 'Een vitale lokale samenleving' uit 2013 van tafel haalde. Daarin stond expliciet dat de VNG nooit zou meewerken aan "een cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt”. Maar ook daarna kregen arbeidskrachten die onder de Participatiewet vallen nog altijd niet het loon dat zij verdienen. Terwijl de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) onder meer voorschrijft dat zij betaald moeten worden conform de cao van de organisatie waar zij werken. Ook moeten zij conform de WAB vanaf 1 januari 2021 pensioen kunnen opbouwen.

DE KOMST VAN DE CAO WAS AL HEEL LANG EEN WENS VAN DE FNV

FNV-bestuurder Marco Schipper: ‘Alle neuzen staan dezelfde kant op.’

RAAMWERK

Met name de WAB heeft het overleg over de cao eind dit jaar een impuls gegeven. Schipper: ‘De betrokken partijen hebben nu een gezamenlijk raamwerk voor de cao neergezet. De rest van de gesprekken staan in het teken van onderhandelingen over de verdere inhoud van de cao. Uiteraard leggen wij het onderhandelingsresultaat straks aan onze achterbannen voor.’

Deel deze pagina