LOKAAL OVERLEG

HARD OP DE INHOUD, ZACHT OP RELATIES

Tekst Ronald de Kreij Beeld Arjo Stokman, Jan Lankveld

Altijd al willen meepraten over wat er beter kan op het werk? Overweeg dan eens het Lokaal Overleg. ‘Je opereert als gezicht van de vakbond, óók om je collega’s te laten weten dat je er voor hen bent. En als zij mij niet weten te vinden, dan vind ik hen wel.’

Is dat leuk, meepraten over onderwerpen als een vitaliteitspakket? Of over de verdeling van de vrije ruimte in de werkkostenregeling? ‘Ach, leuk, leuk …’, reageert Ina Deuring. ‘Je hebt het over dingen die jou en je collega’s direct raken, dus het is belangrijk om het er over te kunnen hebben. En het mooie is, althans bij ons, dat je echt kan en mag zeggen wat je vindt. Zonder dat dit je wordt nagedragen. Het overleg bij ons is zogezegd hard op de inhoud, maar zacht op de relaties.’ Deuring werkt bij de gemeente Groningen als HR-adviseur Duurzame Inzetbaarheid. En ze zit in het lokale overleg. O ja, én in de ondernemingsraad. Maar dit laatste is per ongeluk. Ze stond bij de laatste verkiezingsronde als voorlaatste op de FNV-lijst, maar werd met voorkeurstemmen toch gekozen. Dat ze bovendien vakbondsconsulent is én voorzitter van de bedrijfsledengroep van FNV Overheid hoeft wat haar betreft op deze plek niet vermeld te worden. Maar het maakt wel het plaatje compleet van wie zij is en wat haar drijft.

NIEUWE BEN

Zelf doet Deuring (44) alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld is. Ze is ‘gewoon’ sinds haar 18e vakbondslid. ‘Toen ben ik gaan werken. Mijn collega’s waren allemaal lid, dus ze maakten mij ook lid. Dat ging toen zo.’ Ook heel normaal vindt ze het dat zeker een derde van haar ongeveer drieduizend collega’s eveneens FNV-lid is. ‘Misschien nog wel meer, maar hebben ze alleen niet aangegeven van welke bond ze lid zijn. De meesten zijn hoe dan ook FNV’er; Groningen is een echte rode gemeente.’ Het verhaal hoe ze uiteindelijk in het lokale overleg terecht is gekomen, doet ze met dezelfde Groningse nuchterheid af als ‘ook al niet heel spannend': 'We hadden hier Ben Kloosterhuis rondlopen, FNV-lid en dé vakbondsman van de gemeente. Op een gegeven moment is hij met pensioen gegaan en ben ik hem opgevolgd. Ik ben zogezegd de nieuwe Ben.’

NORMALISERING

Het Lokaal Overleg (LO) is een relatief nieuw verschijnsel bij de decentrale overheden. Sinds de normalisering van de ambtelijke rechtspositie begin dit jaar is dit de vervanger van het Georganiseerd Overleg (GO). De overeenkomst tussen beide overlegvormen is dat er op lokaal niveau invulling wordt gegeven aan arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen die niet in de cao zijn geregeld. Oftewel de lokale behartiging van werknemersbelangen bij gemeenten, provincies en waterschappen. ‘Hier in Groningen overleggen we sinds kort met de gemeentesecretaris in plaats van de wethouder’, vertelt Deuring. ‘Ik moet zeggen, dat vind ik een verbetering. De gemeentesecretaris is beter ingevoerd in de organisatie, de medewerkers en de dingen die spelen. De gemeentesecretaris komt aan tafel met meestal de directeur HRM en een secretaris. Verder zitten aan tafel één bestuurder van FNV en één van CNV, geflankeerd door vier kaderleden van de FNV – onder wie ik – en twee van het CNV. Gezamenlijk hebben we het over primaire arbeidsvoorwaarden waarvan de partijen aan de landelijke cao-tafel vinden dat die lokaal moeten worden ingevuld.’

‘Vroeger bood het overleg meer ruimte’, vervolgt ze haar verhaal. ‘Dat was toen we het GO nog hadden. Met de normalisering van de ambtelijke status en de daarmee gepaard gaande komst van het LO is de lijst met te bespreken onderwerpen korter geworden. Ook is er een knip gemaakt tussen wat voor het lokale overleg is, en wat voor de ondernemingsraad. Dat is gedaan om de gemeentebestuurders te ontlasten, zodat die onderwerpen niet twee keer op twee verschillende plekken hoeven te worden besproken. Maar als wij zaken belangrijk vinden – denk aan onderwerpen als werkdruk en personeelsbezetting – en de bestuurder zegt dat dit bij de or hoort, dan zeggen wij: nee nee, dit zijn speerpunten van de FNV, dus dit brengen wij hier te berde. Desnoods met als afspraak dit verder te bespreken met de or. Wij vinden het namelijk belangrijk dat signalen van meerdere kanten komen.’

‘BELANGRIJK DAT SIGNALEN VAN VERSCHILLENDE KANTEN KOMEN’

GEZOCHT: PRO-ACTIEVE FNV-LEDEN

De branche Decentrale Overheden van FNV Overheid is op zoek naar pro-actieve FNV-leden die namens de bond hun collega’s willen vertegenwoordigen in het lokale overleg met de werkgever.

De bond verwacht van deze leden dat zij zich op de werkvloer zichtbaar opstellen, dat zij met hun collega’s in gesprek gaan, signalen ophalen en meenemen naar het lokale overleg, en de uitkomsten daarvan terugkoppelen naar hun collega’s. Kortom, mensen die de oren en ogen van de FNV willen zijn binnen hun eigen organisatie. De FNV ondersteunt haar leden van de werknemersdelegatie met scholing en trainingen onder meer op het gebied van juridische kennis, onderhandelingsvaardigheid, activerend vakbondswerk en communicatie. Ook leert de bond ze hoe zij hét gezicht kunnen worden van hun achterban. Leden van het lokale overleg hebben voor al hun activiteiten recht op vakbonds- en scholingsverlof. Dit recht is vastgelegd in de cao. Interesse? Neem contact op met de vakbondsbestuurder van jouw organisatie.

AANRADER

Hoe staat Deuring eigenlijk zelf in het lokale overleg? Zou ze collega’s aanraden zich hier ook beschikbaar voor te stellen? ‘Zeker’, zegt ze stellig. ‘Hoe mooi is het niet om als medewerker c.q. vakbondslid jouw ideeën over hoe iets beter kan direct te kunnen bespreken met de verantwoordelijke gemeentebestuurder? Je leert bovendien veel over je eigen organisatie. En je hoeft niet bang te zijn dat je het niet kunt of niet begrijpt, want de bond biedt begeleiding en scholing. Het enige nadeel is dat je soms wel een lange adem moet hebben om dingen voor elkaar te krijgen.’ Deuring realiseert zich terdege dat ze als deelnemer aan het lokale overleg opereert als gezicht van de FNV. ‘Dat moet ook. De mensen moeten weten wie je bent. Collega’s moeten je weten te vinden wanneer ze iets kwijt willen of willen vragen. Daarom combineert mijn functie in het lokale overleg ook zo goed met mijn andere FNV-activiteiten als vakbondsconsulent en voorzitter van de bedrijfsledengroep.’ Als mensen haar toch niet weten te vinden, dan vindt zij hén wel. ‘Samen met andere kaderleden trek ik regelmatig de organisatie in om te horen wat er speelt, wat de mensen belangrijk vinden wat zij willen dat wij als FNV voor ze doen. Het is al met al een omvangrijke taak die ik gelukkig vrijwel volledig in werktijd kan vervullen. Als lid van het lokale overleg word je namelijk van je reguliere werkzaamheden vrijgesteld tot een maximum van ik meen 216 uur per kalenderjaar. Voor de trainingen en andere scholingsactiviteiten krijg je ook vakbondsverlof. Gelukkig maar, want anders zou alles bij elkaar opgeteld misschien toch een beetje te veel voor mij worden.’

Ina Deuring: ‘Het overleg bij ons is hard op

de inhoud, maar zacht op de relaties’

IN DE MAAK: ONLINE KENNISPLATFORM

Kennis, je kunt er nooit te veel van hebben. Daarom start FNV Overheid met een nieuw online kennisplatform waar alle leden van het lokale overleg kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Doel van dit initiatief is hun slagkracht te vergroten en de onderlinge banden aan te halen. Het is nog niet precies bekend wanneer het platform online gaat. Wel is er al voorzichtig gestart met een eerste pilotproject. De leden van het lokale overleg krijgen vanzelf bericht wanneer zij actief aan het kennisplatform kunnen gaan deelnemen.

Deel deze pagina